Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HLEDÁME AKTIVNÍ LIDIČKY

 

Dům dětí a mládeže Stodůlky hledá šikovné lidičky, nejlépe z 8. a 9. tříd ZŠ, kteří se chtějí naučit pomáhat s přípravou a realizací akcí DDM Stodůlky. Od prvního ročníku střední školy pak mají možnost pomáhat na akcích i formou brigády. Zájemci o studium na pedagogické škole získají potvrzení o spolupráci s DDM Stodůlky. Klub instruktorů je určen i všem, kdo chtějí poznat sami sebe, naučit se organizovat volný čas sobě i druhým, zvládat základy komunikace a sebeprezentace, zahrát si zajímavé hry a poznat lidi, kteří chtějí totéž. Máte-li o klub zájem, napište na Info@ddmstodulky.cz.

Michaela Gaydošová