Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sociální služby se představují

Od 5. do 16. září byla v atriu radnice na Slunečním náměstí k vidění Prezentační výstava sociálních služeb, kterou uspořádal odbor sociální péče a zdravotnictví. Na výstavních panelech se formou informací, fotografií i ukázek své práce představil rekordní počet - celkem 31 - organizací, poskytujících sociální nebo doprovodné služby seniorům, zdravotně handicapovaným a dalším potřebným osobám.Na slavnostní vernisáži v pondělí 5. září přivítal návštěvníky zástupce starosty Aleš Mareček společně s vedoucí OSPZ Helenou Hájkovou a organizátorem výstavy Petrem Syrovým. V příštím roce se na radnici uskuteční opět veletrh sociálních služeb, kde se ti, kteří pomáhají druhým, představí osobně.

-st-