Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třeboničtí hasiči slavili 115. výročí sboru

V sobotu 27. 8. jsme v SDH Třebonice slavili 115 let od založení sboru. Na hasičské zbrojnici probíhal Den otevřených dveří, návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí zásahové jednotky, poháry a kroniky SDH, dorostu a Mladých hasičů. Na hřišti byla vystavena hasičská technika SDH Třebonice, Ořech, Stodůlky, Řeporyje a Řepy. V ukázkách se jako první představily děti s družstvem mužů ve štafetě požárních dvojic, poté následoval požární útok výboru a požární útok žen v nejlepších letech, které předvedly, že do „starého železa“ rozhodně nepatří. Největší úspěch mělo uhašení domečku a záchrana „zraněného“ v podání předškolních dětí. Slavnostním vyvrcholením oslav byla Výroční valná hromada SDH.
Závody Stodůlecký vodník byly premiérou pro Elišku na pozici strojníka, která si vedla skvěle. Na Memoriálu Josefa Holečka se děti umístily na 8. a 9. místě, ženám ani mužům se příliš nedařilo. Snad budou další závody úspěšnější.

Monika Malá, SDH Třebonice