Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukradená houpačka

Ukradená houpačka

Tato krásná houpačka se asi skví někde na soukromé zahrádce. Možná slouží jen nepatrné hrstce dětí, které vůbec netuší, že se houpou na ukradené houpačce. Děti z Prahy 13, hlavně z ulice Hostinského, si ji neužily ani dva roky. V červenci 2011 byla v nočních hodinách odcizena neznámým pachatelem. Houpací košík stojí přes 100 tisíc korun a bohužel jej vzhledem k nedostatku finančních prostředků nelze hned nahradit.

Dana Céová, OŽP