Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Perličky z Ohridu

 

Stalo se velmi příjemným zvykem smíšeného pěveckého sboru Carmina Vocum, sídlícího v Praze 13, vyjíždět za poznáním a srovnáváním pěveckého umění do blízkých i vzdálenějších zemí Evropy. Letos jsme vyrazili na Balkán zúčastnit se srpnového festivalu pěveckých sborů v Ohridu, historickém městečku nazývaném perla Makedonie. Makedonie nás ohromila monumentálností svých hor a vlídnou krásou Ohridského jezera, které díky své velikosti (cca 30 × 10 km) působí dojmem moře, s tím rozdílem, že voda je tak čistá, že lze skrz ni dohlédnout do hloubky 22 metrů. Na břehu jezera leží Ohrid, město, které bylo pro své hodnoty zapsáno na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Pro Čechy má význam především v souvislosti s žáky Cyrila a Metoděje, kteří se zde usadili a rozvíjeli staroslověnskou liturgii. V rámci festivalového programu jsme měli možnost prohlédnout si největší skvosty města i jeho okolí, především středověké kostely a klášter, ale i římský amfiteátr a byzantskou pevnost.
Ohrid choir festival (www.ohridchoirfestival.com), který byl důvodem naší cesty, patří k velmi prestižním akcím svého druhu. Sbory z patnácti zemí Evropy předvedly vynikající výkony, ať už v oblasti církevní hudby, lidových písní nebo popu. Cenu Grand Prix festivalu obdržel komorní sbor Nadzieja z polského města Nakło n. Notecią, vedený mladým dirigentem Michałem Gackau.
Náš sbor Carmina Vocum (www.carminavocum.cz), který byl přihlášen do nesoutěžní části, mohl díky širokému zaměření festivalu předvést celou řadu písní ze svého repertoáru – českých, anglických, latinských i makedonských. Největší úspěch měla skladba II. Rukovet romantického skladatele Stevana St. Mokranjace, blízká hlavně domácímu publiku a popová skladba Barbara Ann, kterou jsme roztleskali celý sál. Kromě pěveckého programu jsme však měli možnost se setkávat s kolegy z jiných částí Evropy na společenských akcích – na beach party, makedonském večeru, ale i při koupání v Ohridském jezeře a při posezení v četných místních hospůdkách a kavárnách.
Líbili jsme se a obdrželi jsme pozvání na další festivaly, mimo jiné do Soluně a Vilniusu. Chcete-li, přidejte se k nám a pojeďte také! Zkoušíme od 6. 9. každý čtvrtek od 19. 15 hod. v ZŠ Brdičkova na Lužinách.

Jana Svobodová