Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRÁZDNINOVÝ KURZ ČESKÉHO JAZYKA

 

Na sklonku prázdnin proběhl ve FZŠ Trávníčkova Kurz českého jazyka pro děti z cizojazyčného prostředí. Zúčastnily se děti ruské, ukrajinské, čínské, slovenské a pakistánské národnosti. Kromě opakování znalostí z minulých ročníků se všichni pomocí her, kvízů a literatury seznamovali s dějinami České republiky, rozvíjeli si slovní zásobu i výslovnost. Při vycházkách se děti též seznamovaly se zajímavostmi Jihozápadního Města. Nechybělo ani sportovní vyžití, čas na přátelství a poznávání jiných kultur.

Hana Žďárská, Helena Bumbálková