Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Připravte dítě na setkání se šikanou!

Připravte dítě na setkání se šikanou!

Téměř každé dítě se během své školní docházky setká s šikanováním, ty připravené toto setkání vždy zvládají lépe. I v loňském školním roce policisté v Praze vyšetřovali několik desítek případů, ve kterých figurovalo šikanování. V jedné pražské škole dva žáci deváté třídy při odchodu ze šaten přivázali za ruce šálami žáka z prvního stupně. Ten visel ve vzduchu přivázaný ke drátěnému stropu šatnové kóje téměř deset minut, než si jeho pláče všiml jiný žák a odvázal ho. Následné policejní vyšetřování odhalilo, že tento skutek byl jenom špičkou ledovce. Oba pachatelé byli následně obviněni z několika trestných činů. Šikanování se však dnes již běžně vyskytuje i mezi žáky prvního stupně. Trojice dívek z první třídy na škole v přírodě za zavřenými dveřmi urážela a fackovala spolužačku, odpírala jí spánek, brala jí jídlo a ničila věci. Tento případ řešila škola.

Šikanování mezi dětmi má různé podoby a formy, dochází k němu ve větší či menší míře v každé škole u nás i v zahraničí. Následky šikanování se mohou projevit na tělesném i duševním zdraví dítěte a mohou je poznamenat na celý život. Policisté bohužel řeší každý rok také několik případů sebevražd či pokusů, právě kvůli šikanování. Proto je dobré dítě připravit, jak má reagovat, co má odpovědět, jak se situaci vyhnout, komu a kdy o tom říci. Pokud máte signály, že vaše dítě je obětí šikanování, je dobré situaci začít řešit ihned. Snažte se dítě přimět k hovoru, vysvětlete mu, proč je tak důležité, aby se vám svěřilo. Ubezpečte ho, že mu věříte. Získejte co nejvíce informací, kdy k šikaně docházelo, kde se odehrávala, kdo konkrétně vašemu dítěti ublížil, jakým způsobem a další důležité podrobnosti. Pokud zjištění nasvědčují tomu, že vaše dítě bylo obětí trestného činu krádeže, loupeže, vydírání atd., informujte Policii ČR.

O všech případech šikany vždy informujte školu. Ta by měla navrhnout a následně realizovat účinná opatření. Vy můžete požadovat např. přeložení dítěte do jiné třídy nebo školy. Poradit vám může i Nadace Naše dítě – rodičovská linka 840 111 234 nebo linka bezpečí 116 111.

kpt. Ladislav Beránek,
preventivně informační oddělení
Krajské ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy

 


 

Hasiči informují a radí

Průzkumy ukazují, že zdaleka ne všichni bychom správně reagovali v mimořádných situacích jako jsou povodně, otřesy nebo  sesuvy půdy, vichřice, tornáda, extrémní chlad, teplo, sucho nebo při požárech, haváriích, destrukci staveb, velkých dopravních nehodách, teroristických činech či epidemiích. Přiznejme si, kdo z nás si bude vědět rady při zaznění varovného signálu sirény?
Při úniku nebezpečné látky do ovzduší začneme horečně přemýšlet o tom, kde sehnat ochrannou masku nebo použijeme prostředky improvizované ochrany? Jsme „polistopadová generace“ a ve škole nás to neučili? A jak se správně zachovat při požáru? Jsme si vědomi neuspokojivého stavu společenského povědomí právě v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Proto jsme připravili seriál článků, kterými vás seznámíme nejenom s otázkami varování, evakuace, ukrytí (a nouzového přežití), ale i s nejčetnějšími typy mimořádných událostí. Cílem je, abychom v případě mimořádné situace byli schopni ochránit nejenom sebe, ale také účinně pomoci ostatním osobám. Příště si probereme zásady ohlášení mimořádné události.

por. Luďka Palzerová, kpt. Václav Kresta,
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy