Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První integrační letní tábor

 

Občanské sdružení Rarach letos poprvé uspořádalo od 11. do 18. 8. v Loutí u Nové Rabyně nad Vltavou integrační tábor pro děti zdravé i handicapované. Celkem se ho zúčastnilo 42 dětí, z toho 26 se zdravotním postižením. O děti se staralo několik pedagogů ze ZŠ praktické a ZŠ speciální Lužiny. Tématický podtitul tábora zněl Z pohádky do pohádky aneb jak to bylo s Rumburakem. Děti měly za úkol zachránit pohádkovou říši, které se zmocnil zlý čaroděj. Celý týden se snažily plněním různých úkolů vrátit ztracené pohádky do babiččiny pohádkové knihy. Během tábora měly děti také možnost vyrobit si různé výrobky v dílnách. Zúčastnily se pohádkové pouti, na které utrácely vydělané dukáty, autobusem se podívaly na zámek Konopiště, užily si několik táboráků a mohly se vydovádět na pohádkových bálech.
Osobně oceňuji velké nasazení všech zachránců pohádkové říše, kteří s nadšením a zaujetím plnili úkoly. Děti zdravé i handicapované pracovaly v týmech, kamarádsky si pomáhaly a snažily se společně dosáhnout vytyčeného cíle, čímž byl naplněn hlavní smysl integračního tábora.
Děkuji za pomoc sponzorům, kteří dětem poskytli některé z odměn, a všem, kteří se na realizaci podíleli.

Martin Marek, hlavní vedoucí tábora