Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdy už budeme moci parkovat na novém parkovišti na Velké Ohradě? Již několik týdnů to vypadá, že je dokončené...

Kdy už budeme moci parkovat na novém parkovišti na Velké Ohradě? Již několik týdnů to vypadá, že je dokončené...

Parkovací terasy ve svahu mezi ulicemi Janského a Klausova budou uvedeny do provozu v nejbližších dnech. Veškeré stavební práce byly dokončeny již začátkem září, ale s oficiálním zprovozněním parkovacích ploch jsme museli počkat na výsledek kolaudačního řízení, které začalo teprve 19. září a probíhalo ještě v posledním zářijovém týdnu. Stavební práce byly letos zahájeny ve druhé polovině února. Vzhledem ke svažitému terénu bylo poměrně náročné založení stavby, muselo být také přeloženo vodovodní potrubí, elektrické kabely a vybudována dešťová kanalizace. Postupně proběhla výstavba spodní opěrné zdi, spodní parkovací terasy, horní opěrné zdi a horní terasy. Kromě toho musela být postavena šikmá nájezdová rampa pro vozidla, stejně jako rampy a schodiště pro pěší. Dokončovány jsou terénní úpravy a výsadby okolo pěších ramp. Všechna dopravní omezení, která po dobu stavby komplikovala průjezd Janského ulicí, byla již ukončena.

Zprovozněním parkoviště vzniká 99 parkovacích míst na dvou terasách. Horní terasa navazuje přímo na ulici Janského, na spodní terasu se řidiči dostanou po šikmé rampě. Vzhledem k charakteru parkoviště nebude snadná jeho údržba, zejména úklid sněhu a ledu v zimních měsících bude poměrně nákladný. Při rozhodování o režimu parkoviště jsme zvažovali i variantu, zda provozní náklady na úklid, osvětlení a údržbu parkoviště částečně nekompenzovat nabídkou odprodeje některých parkovacích míst rezidentům. Nakonec jsme se ale v souladu s původním záměrem rozhodli nechat celé parkoviště jako veřejné. Jsem přesvědčen, že nové parkovací možnosti přispějí ke zlepšení problémů s parkováním na jižní straně Velké Ohrady a k lepší průjezdnosti ulice Janského. Dovolte mi ale ještě jedno upozornění. Přestože na parkovišti budou časem instalovány kamery, nepůjde v žádném případě o hlídané parkoviště. Chci tedy připomenout všem řidičům, aby dodržovali zásady bezpečnosti a svá vozidla maximálně zabezpečili proti odcizení a zejména proti vykradení. Rozhodně nenechávejte v autech žádné cenné věci, elektroniku, kabelky nebo doklady. Pamatujte na slogan z tabulek, které na parkovištích instaluje Policie ČR: Vaše auto není trezor!

Ing. David Vodrážka
 
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz