Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nevyžádané zásilky neplaťte

Dobrý den, nedávno mi byl poštou doručen balík obsahující repliky mincí. Balík jsem bohužel otevřel a mince jsem nechal vnoučatům na hraní. Asi o měsíc později jsem dostal nové psaní, tentokrát se však jednalo o složenku za zaslané zboží s poučením, že pokud částku nezaplatím, bude pohledávka postoupena vymáhací firmě a ta určitě pošle ke mně domů exekutora. Nevím, co mám dělat. Nabízel jsem, že odesílateli mince vrátím, protože jsem si je neobjednal a nemám o ně zájem. Firma mě však pouze sdělila, že musím zaplatit celou cenu zásilky. Od té doby mi byla zaslána další sada, takže se dlužná částka ještě navýšila a od firmy mi už přišla i předžalobní upomínka.

 

Vážený pane,
Vámi popsaný případ je bohužel čím dál častější nekalou praktikou obchodníků, kteří využívají poctivosti běžných lidí. Ti se bojí nezaplacené složenky a radši ji honem zaplatí, než aby měli problémy. Při pohledu na dopis nadepsaný jako předžalobní upomínka či exekuční výzva se opravdu udělá adresátovi úzko. Nejste první ani poslední, kdo se stal obětí podobných podnikatelských aktivit. S Vámi popsaným obchodníkem jsem měl v minulosti již tu čest, a pokud se nemýlím, jedná se o společnost sídlící ve Švýcarsku s doručovací adresou v Plzni. Společnost až v podezřele mnoha případech tvrdí, že disponuje Vaší objednávkou, ve které jste se zavázal mince pravidelně odebírat. Jiná podobně vykutálená společnost zaplavuje schránky bezcennými modely aut za přemrštěné ceny a využívá jejich nepozornosti, neboť při „bezplatné“ objednávce prvního kusu se zároveň zavázali odebírat každý měsíc další kus. Podobně je mi znám i případ společnosti, která zasílá vzorky kosmetických výrobků s tím, že přijetí zásilky si vykládá jako jakýsi souhlas se zasíláním zboží v budoucnu a samozřejmě s tím spojených složenek. Ve Vašem případě je však řešení velmi jednoduché. Pokud jste od společnosti opravdu nic neobjednával, jedná se o případ tzv. nevyžádaného plnění. Podle ustanovení § 53 odst. 9 občanského zákoníku, pokud poskytuje dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění ani vracet, ani jej o odmítnutí plnění vyrozumět. Samozřejmě si musíte být jist, že se nejedná o pouhý omyl a záměnu zásilky, kterou byste musel samozřejmě vrátit. V tomto případě je však zřejmé, že odesílatel si byl dobře vědom toho, že Vám zboží zasílá bez Vaší předchozí objednávky a Vy tedy nemáte povinnost nic hradit. Dalších právních kroků povedeného podnikatele se nemusíte obávat. Pokud by se opravdu rozhodl domáhat se zaplacení „dlužné“ částky soudní cestou, Vaše obrana způsobí, že s žalobou neuspěje. Jestliže se někdy v budoucnu rozhodnete využít některou z „výhodných“ akcí podobných obchodníků, doporučuji dávat si velký pozor na to, co vlastně objednáváte. Budete-li nespokojen se zaslaným zbožím, máte jako spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky.

Mgr. Jan Houser, advokát AK ROTT s.r.o.,
Musílkova 1311/5e, www.akrott.eu, jan.houser@akrott.eu, tel. 235 318 118.