Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslavy zakončil ohňostroj

 

Velkolepým slavnostním ohňostrojem uzavřela ZŠ Kuncova večer 1. září rok oslav 30. výročí své existence a činnosti a s více než 530 žáky a žákyněmi, 22 třídami, 7 odděleními školní družiny, 41 pedagogickými pracovníky a 58 zaměstnanci s chutí vykročila do nového školního roku 2013/2014. Žáci II. stupně naší školy mají vedle rozšířené výuky matematiky, jazyků, výtvarné (hudební) a tělesné výchovy od 6. do 9. ročníku možnost si od září k angličtině přibrat jeden z pěti cizích jazyků, a to francouzštinu, němčinu, španělštinu, ruštinu anebo italštinu. Školní práci, řadu akcí, kurzů a projektů budeme nově zapisovat do elektronických třídních knih. Na podzim chceme dokončit objednávku jednotného školního oblečení a vybavit jednu třídu I. stupně 28 tablety pro žáky. Během roku plánujeme rekonstruovat osvětlení v tělocvičnách a provést náročnou rekonstrukci prostoru šaten I. stupně, kam budou umístěny nové šatní kóje a žákovské šatní skříňky, tak jak to již mají žáci 5. – 9. tříd. Více na www.zskuncova.org. Škole přeji i nadále hodně úspěchů, hodně zvídavých, přemýšlivých a pracovitých žáků a žákyň, respektovaných a výborných učitelů a hodně spokojených rodičů.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy