Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hrajeme si na školáka

Zveme vás do FZŠ Trávníčkova na přípravný kurz pro budoucí žáky prvního ročníku. Jeho cílem je usnadnit dětem přechod z mateřské školky do prvního ročníku základní školy. Děti si vyzkouší, jaké to ve škole je, co vše již umí a v čem je potřeba se ještě zlepšit. Kurz, rozdělený do 5 hodin, je určen pro děti a jejich rodiče. Hodiny jsou zaměřeny například na posílení grafomotorických dovedností, rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, početních představ, rozvoj hrubé a jemné motoriky. Jednotlivé hodiny: 6., 13., 20., 27. 11. a 4. 12.

Eva Křivanová