Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v říjnu: Muž, který dostal pomník omylem

Takhle nějak po r. 1880 se čeští přírodopiscové usnesli, že uctí pomníkem památku vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela. Objevili však ve Vídni jeho chudé potomky a peníze jim věnovali. Neobsazený pomník na Karlově náměstí, nedaleko botanické zahrady, rezervovali akademici biologu Janu Svatopluku Preslovi. Jenomže tehdy už, z příspěvků našich i zahraničních zahradníků, zhotovil sochař Zoula pomník jistému Benediktu Roezlovi. Sešla se rada a přijala vyvážené rozhodnutí. Ušetřit finanční náklady, obsadit pomník. A dostane ho ten Roezl. Stojí tam dodnes. Ale kdo to byl? Narodil se 13. srpna 1824. Když mu bylo dvaadvacet, ovládal 8 jazyků a měl fotografickou i sluchovou paměť. Učil se v děčínských zahradách hraběte Thuna i u hraběte Pawlikovského v Haliči. Život zasvětil dvěma láskám, orchidejím a ramii. To je rostlina z čeledi kopřivovitých. Žádná krasavice, ale jemnější i pevnější než bavlna a lze ji pěstovat v chladnějších krajích. V květnu 1855 přijíždí do New Orleans, zaplaveného rozvodněnou Mississippi. Z lodního nákladu vzácných sazenic orchidejí a ramií přežil jen pytel ramiových semen. Odplouvá na Kubu. Tam zavedl ramiové plantáže, postavil přádelny i tkalcovny a Kuba začala dodávat světu batist jemný jako ten čínský. Ve 44 letech mu stroj rozdrtil pravou ruku až po loket. Je z něj El Moches – Jednoruký. Je po kariéře. V Mexiku zatčen pro špionáž. Je velitelem obrany v přístavu Santecomapanu. Když se po 23 letech vracel domů, pojmenovali po něm nejkrásnější nábřeží: Callé de don Benito. Mexický prezident Tejada jej požádal o založení sadů, alejí a vodotrysků v hlavním městě Méxicu. Benek je stvořil za 8 měsíců. Dodnes se mu proto říká "Město v eukalyptech“. V botanice je s Roezlovým jménem spojeno přes 40 rostlin a jeden druh orchidejí Roezliana. Umírá 14. října 1885 na Smíchově v č.p. 516 ve věku 61 let. Muž, který si pomník zasloužil, a přesto jej dostal omylem. Benedikt Roezl.

Dan Novotný