Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do zastupitelstev obcí a do senátu

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR, které se konají v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné 2. kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 17. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 18. 10. 2014 od 8.00 do 14.00. Na území naší městské části budou probíhat volby do Zastupitelstva Městské části Praha 13, do Zastupitelstva hl. města Prahy a do Senátu PČR.

Území MČ Praha 13 tvoří pouze jeden volební obvod.

Informace pro voliče byly zveřejněny v minulém STOPu na str. 21. Najdete je také na www.praha13.cz pod odkazy Volby do zastupitelstev obcí 2014 a Volby do Senátu Parlamentu ČR 2014. Tam je zveřejněn i seznam volebních místností, ve kterých bude probíhat hlasování. Adresa vaší volební místnosti bude uvedena také na obálce, ve které vám budou doručeny hlasovací lístky.

Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního