Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové zabezpečení školy

Před zahájením školního roku byl do budov Základní školy Mohylová nainstalován nový bezpečnostní systém. Díky moderním video monitorům, které jsou napojeny na zvonky a zabudovány v každé třídě, mohou mít všichni zaměstnanci školy přehled o tom, kdo do ní právě vchází. Věříme, že toto opatření posílí i tak vysokou bezpečnost naší základní školy.

Kateřina Srbová a Pavlína Pohanková