Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Pane starosto, co děláte, abyste obyvatele chránili před narůstajícím hlukem z automobilového provozu?

Hluk ze silnic je nepříjemná věc a potýkají se s ním všechny obce a města v sousedství frekventovaných komunikací. Výstavbu těch- to velkých komunikací a všech souvisejících staveb v Praze nezajišťují městské části, ale hlavní město. Stejně tak se o jejich správu a údržbu stará Technická správa komunikací, která je podřízena Magistrátu hl. města Prahy. Výstavba protihlukových zábran není v možnostech ani v pravomoci městské části. Co my můžeme dělat a děláme, je výsadba tzv. izolační zeleně, která po dosažení určité výšky chrání okolní zástavbu před prachovými částicemi a částečně odfiltruje i hluk. Mnohem účinnější jsou samozřejmě protihlukové stěny. Tady nám nezbývá než apelovat a žádat příslušné vlastníky komunikací o jejich výstavbu v těch nejexponovanějších místech. Byl jsem například velmi rád, že se podařilo prosadit a postavit protihlukovou stěnu u křižovatky Pražského okruhu a Rozvadovské spojky, která snižuje hlukovou zátěž obyvatel Třebonic. Dlouhodobé byly také stížnosti obyvatel stodůleckých ulic Hábova a Vackova na rámus z Jeremiášovy ulice, která má v tomto úseku stoupání a auta jsou zde hodně hlučná. Mluvili jsme o tom také na setkání s občany na radnici v loňském roce. Tam jsem znovu slíbil, že budu tlačit na urychlení výstavby protihlukové stěny, na kterou bylo již v dubnu 2014 vydáno stavební povolení. Nyní mohu s uspokojením říci, že se dílo podařilo. Odbor strategických investic magistrátu zahájil výstavbu letos v květnu a v září byla stěna dokončena a zkolaudována. Je dlouhá přes 200 metrů a vysoká 4 – 6 metrů. Místním obyvatelům se tak konečně uleví. Škoda, že se dosud nepodařilo zprovoznit důležitou světelnou signalizaci na přilehlé křižovatce Jeremiášovy ulice s Poncarovou. Jde údajně o složitý technologický problém, na který hlavní město v současné době nemá peníze. Přesto to nenecháme být a zprovoznění semaforů budeme nadále urgovat. Na druhé straně mám radost z lávky pro chodce přes „Jeremiášku“, kterou se povedlo postavit nedaleko Šafránky. Je to důležitý prvek pro zvýšení bezpečnosti a usnadnění pohybu v městské části. Více se o této stavbě dozvíte na jiném místě STOPu.

Stále častěji slyšíme v televizi o různých incidentech ve školách, kdy dojde k napadení dětí nebo učitelů. Jak jsou ochráněny děti v našich školách?

Na bezpečnost dětí ve školách a školkách klademe dlouhodobě mimořádný důraz. Školy se samozřejmě zamykají, aby se zabránilo pohybu nepovolaných osob a otví- rá se jen na zazvonění. Po incidentu ve Žďáru nad Sázavou, kde psychicky nemocná žena napadla studenty, jsme zaznamenali dotazy, zda budou ráno před všemi školami hlídkovat strážníci. To opravdu není možné ani nutné. Podobné incidenty jsou sice pro média velmi atraktivní, ale přesto mimořádné. Každý soudný člověk uzná, že není možné, aby před všemi veřejnými budovami, kde by eventuálně mohlo k něčemu dojít, stále hlídkovali policisté. My ale rozhodně bezpečnost dětí nepodceňujeme. Proto jsme letos v létě nechali ve všech mateřských školách nainstalovat videotelefony. U zvonků na všech vchodech do mateřinek jsou kamery, takže učitelky na monitoru vidí, kdo zvoní. Mohou si tak ověřit, koho do budovy pouštějí, ještě před tím, než otevřou dveře.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
vodrazkad@p13.mepnet.cz, www.praha13.cz