Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Snadnější cesta na Šafránku

Jeremiášova ulice je důležitou dopravní tepnou, která usnadňuje spojení mezi jednotlivými lokalitami městské části i cestu do centra Prahy. Díky své šířce ale tvoří také poměrně významnou překážku, která rozděluje městskou část a komplikuje chodcům a cyklistům pohyb mezi jednotlivými lokalitami. Díky úsilí radnice se v posledním desetiletí podařilo prosadit vybudování několika světelných křižovatek, které zvýšily bezpečnost pro řidiče i chodce na přechodech. Ještě lepším řešením je mimoúrovňové křížení – lávka pro pěší. To je samozřejmě řešení finančně mnohem náročnější, a proto byla Jeremiášova donedávna přemostěna jen třikrát – silničním mostem na Líšnické a lávkami na Velkou Ohradu a na Ovčí hájek.

V současné době se buduje lávka třetí, která velmi usnadní cestu z Lužin na Šafránku a směrem k nové bytové výstavbě. Od června ji staví společnost JHP, s.r.o., člen koncernu Strabag, a.s. Má dvě pole o délkách 29,6 a 21 metrů. Celková délka přemostění je skoro 53 metrů, chodník bude široký tři metry. Na lávku navazuje bezbariérová přístupová rampa, která je z důvodu značného výškového rozdílu částečně „dvoupodlažní“. Lávka i rampa jsou založeny hlubinně, na pilotách. „Nosníky lávky o váze 85 a 67 tun byly usazovány poměrně unikátním způsobem,“ říká mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná. „Jejich hmotnost vyžadovala použití jeřábu o nosnosti 400 tun. Aby byl co nejméně omezen provoz na vytížené Jeremiášově ulici, proběhlo samotné osazování nosníků v noci ze soboty 22. na neděli 23. srpna. Jeremiášova ulice tak byla úplně uzavřena na pouhé 4 hodiny, a to mezi 23.00 a 3.00. Tím byl minimalizován zásah do městské dopravy.“ Lávka bude uvedena do provozu na konci 1. čtvrtletí 2016, po provedení přeložek inženýrských sítí a vybudování navazujících komunikací a chodníků.

Samuel Truschka