Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Most u polikliniky v Nových Butovicích

Z jakého důvodu se odstraňuje most u polikliniky v Nových Butovicích? Co bude místo něj?

O odstranění železobetonového silničního mostu v ulici Na Zlatě rozhodla Rada hl. města Prahy svým usnesením č. 2063 ze dne 26. srpna letošního roku. Most byl ve velmi špatném technickém stavu a náklady na jeho rekonstrukci by byly neúměrně vysoké. Proto hlavní město, které je vlastníkem mostu, rozhodlo, že bude odstraněn, což vyjde několikanásobně levněji než rekonstrukce. Městská část s tímto rozhodnutím souhlasila, protože most byl používán jen minimálně.

Demolici zahájila Technická správa komunikací ve středu 21. září. Následovalo odstranění vozovky a kompletní odstrojení mostu až na železobetonovou konstrukci. V dalších dnech byly odstraněny svislé části mostovky a poté byl most postupně po etapách zbourán – nejprve střed, potom krajní části a na závěr části kolem podpěrných konstrukcí. Demoliční práce se prováděly pomocí hydraulických demoličních kleští a bouracích kladiv. Technická správa komunikací se omlouvá za hluk a omezení v průběhu demolice. V době vydání tohoto čísla STOPu (30. 9.) by měl být most již zcela odstraněn. Přibližně do poloviny října budou následovat práce na dočištění a úpravě prostoru pod mostem a stěn v místech dřívějšího vyústění mostu. Přibližně do začátku listopadu budou pokračovat úpravy v ulicích Na Zlatě a Seydlerova, kde vznikne záliv pro parkování čtyř vozidel, a bude doplněno zábradlí. Průjezd z Petržílkovy do Seydlerovy je zajištěn ulicí V Hůrkách. Ulice Na Zlatě bude slepá, na jejím konci bude vytvořen dostatečný prostor pro otáčení vozidel. Odstranění mostu současně zlepší vzhled budované pěší zóny od stanice metra Nové Butovice k poliklinice Lípa.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13