Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školní stravování v mateřských školách (1975)

Na úseku školního stravování došlo kolem roku 1960 ke změnám. Dosud hospodařily školy a vedení školních stravoven dle svých znalostí a zkušeností. Také výsledky byly různé a kvalita jídel se velmi lišila. Proto byly zavedeny závazné normy surovin, takže finanční norma byla patřičně upravena. Dříve platily zaměstnané matky 2,- Kčs na osobu a den. Strava obsahovala přesnídávku, oběd a svačinu. Nezaměstnané matky platily 4,- Kčs. Později byly poplatky upraveny tak, že každá matka platila podle průměrného platu na 1 člena rodiny. Tím byly zvýhodněny rodiny s více dětmi. Spotřební finanční norma je na dítě 4,55 Kčs, rozdíl v poplatcích dotuje stát.

Vybral Dan Novotný