Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VE JMÉNU KRÁLE

Čtvrtinu prázdnin strávila třicítka účastníků letního pionýrského tábora LPT Rondel 2016 v překrásném přírodním parku Horní Berounka. Celotáborová hra byla letos motivována dobou Karla IV. Pro svého krále jsme získávali hrady, ale také si vyzkoušeli lakros a interkros, zapojili se do programu připraveného pracovníky BESIPu a Policie ČR nebo jsme na duších spluli Berounku. Při posledním táboráku pak byli nejlepší z nejlepších povýšeni samotným Karlem IV. do rytířského stavu, dívky získaly tituly dvorních dam. Více na www.rondel.pionyr.cz.

Zuzana Charvátová