Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další hřiště dostala nový kabát

Ve středu 13. září bylo slavnostně otevřeno kompletně zrekonstruované dětské a sportovní hřiště v ul. Zázvorkova.

Dětské hřiště je určeno těm nejmenším od 2 do 10 let. Jeho dominantním prvkem je lokomotiva doplněná bezpečnou houpačkou – tzv. hnízdem, kolotočem, péráky a novým pískovištěm. Po rekonstrukci zde zůstala pouze jedna původní hrací sestava, i ta však byla celá  zrenovována. Celý povrch hřiště byl opatřen speciální dopadovou pryžovou hmotou a dalšími grafickými herními prvky. Rekonstrukci  prováděla firma Česká zahrada, s.r.o. Celkové náklady činily 3,7 mil. Kč, z čehož 2 mil. Kč byly hrazeny z dotace Magistrátu hl. m. Prahy. U sportovního hřiště, které je primárně určeno starším dětem a mládeži, byl odstraněn starý a nevyhovující povrch, jenž byl nahrazen povrchem novým z lité pryže. Byl zde instalován nový basketbalový koš a nový mobiliář. Hřiště rekonstruovala firma Gartensta plus, s.r.o. Celková cena činila 1,45 mil. Kč, přičemž 900 tis. Kč bylo hrazeno z dotace Magistrátu hl. m. Prahy.

Obě rekonstrukce probíhaly souběžně od podzimu 2016 a dokončeny byly v červnu 2017. Rekonstrukce hřišť byla do plánu oprav zařazena na základě ročních kontrol bezpečnosti a na základě plánu obnovy hřišť podle jednotlivých lokalit naší městské části. Pásku slavnostně přestřihl a hřiště symbolicky pokřtil starosta Prahy 13 David Vodrážka spolu s místostarostou Pavlem Jarošem za přítomnosti zastupitelky Ludmily Tiché, zástupců realizačních firem a dětí ze ZŠ Bronzová.

Eva Libigerová