Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zlomená vrba v Panské zahradě

Panská zahrada je jedním z několika významných parků v Praze 13. Park byl budován od 80. let, kdy byl prostor zarostlý a posetý černými skládkami. Oba rybníčky byly silně zarostlé a plné usazenin. Vrba na ostrově vyrostla jako výmladek ze starého pařezu, takže nikdy nebyla příliš stabilní. Během letních vichřic se zlomila. V současné době je zadáno její odstranění, které je složitější díky tomu, že strom leží ve vodě. Před několika lety byla vysazena nová vrba, kterou bohužel letos v zimě, kdy byl rybník zamrzlý, někdo u země ukroutil. Počítáme s tím, že zničený strom nahradí jiný a zároveň doufáme, že stromy budou obyvatelé naší městské části spíše chránit než ničit.

Dana Céová