Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Narozeniny ZŠ Kuncova s ohňostrojem

První zářijový den roku 1983, tedy před 35 lety, byla ve Stodůlkách pro obyvatele tehdejšího Jihozápadního Města slavnostně otevřena první škola sídlištního typu – Základní škola Kuncova. Tuto událost jsme si připomněli 3. září od 21.45 hodin nádherným sedmiminutovým ohňostrojem.

Dnes patří ZŠ Kuncova se 750 žáky, 30 třídami a rozšířenou výukou matematiky, šesti cizích jazyků, tělesné a výtvarné výchovy mezi největší a nejlepší školy v Praze 13. Za dobu její existence ji absolvovaly bezmála tři tisíce žáků.

V letošním jubilejním roce dostala škola dva mimořádné dárky. Prvním z nich byl nový sportovní areál se dvěma hřišti, atletickým oválem a zázemím za 8,3 milionu korun, který byl slavnostně otevřen za účasti paní primátorky a vedoucích představitelů naší městské části 31. května. Druhým darem je nová školní jídelna s kuchyní, která byla škole oficiálně předána k užívání 26. září v 10 hodin. Jídelna nabízí zázemí pro 300 strávníků najednou, kteří si budou vybírat ze tří jídel, z nichž jedno bude dietní. Stavba si vyžádala investici ve výši 47 milionů korun. Obě investice poskytl Magistrát hlavního města Prahy s finanční spoluúčastí MČ Praha 13 díky úsilí místostarostky pro školství v Praze 13 paní Marcely Plesníkové, která si zaslouží velké uznání a obdiv za svoji skvělou práci.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova