Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová jídelna ve FZŠ Trávníčkova

Stavba nové školní jídelny ve Fakultní základní škole Trávníčkova byla zahájena počátkem června 2018 a její dokončení je plánováno na prosinec téhož roku. V únoru 2019 se tak budou děti stravovat již v krásné a barevné jídelně s novým moderním vybavením. Svůj prostor zde dostanou také žáci ze Základní školy Lužiny. Samostatná stavba vznikající v areálu školy ani v nejmenším nezasahuje do jejího chodu.

Obrovskou výhodou je fakt, že jídelna bude propojena se stávající budovou pro žáky, pedagogické pracovníky a další zaměstnance školy. Ostatní strávníci využijí přímý vstup. Zásobování nebude žádným způsobem narušovat přístup ani do školy, ani do jídelny.

Olga Bočková, FZŠ Trávníčkova