Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

2002: Řeporyjský znak a středověké městečko

Rok 2002 byl pro Prahu 13 supervolební. V červnu se konaly volby do poslanecké sněmovny, v říjnu do senátu a v listopadu do obecních zastupitelstev. Proběhla ale i řada jiných akcí. Už v lednu uspořádalo Středisko rané péče pro rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením Tříkrálové benefiční setkání s Bárou Basikovou. „Večer byl zajímavým setkáním světů slyšících a neslyšících, které obě strany vzájemně obohatilo,“ řekla jedna z organizátorek Jana Fenclová.
Městská část Praha-Řeporyje získala povolení užívat vlastní znak a prapor. „Znak vychází z historického razítka z roku 1922 a znázorňuje řepík lékařský se třemi zlatými květy, klíč a meč. Od řepíku je odvozen i název městské části,“ uvedl místní zpravodaj.
Na Slunečním náměstí v Nových Butovicích začala občanům sloužit nová oční klinika. U stanice metra Luka pak 6. března zahájil provoz v pořadí už 23. supermarket Albert v Praze. „První den navštívilo prodejnu více než 10 tisíc lidí, z toho asi 3 500 platících, takže všech osm pokladen jelo na plný plyn,“ informoval STOP.
Ve Stodůlkách, na místě bývalé těžebny cihlářské hlíny, vyrostl unikátní středověký skanzen Tuležim (dnes Řepora). „Hlavním cílem je přiblížit nejširší veřejnosti reálie středověkého období ve věrohodně ztvárněném prostředí imaginárního českého městečka postaveného v zajímavé přírodní lokalitě z tradičních materiálů,“ přiblížil Roman Abušinov z akciové společnosti Tuležim. „Jde vlastně o kulisu pro živé divadlo. Návštěvník by měl mít pocit, že se opravdu přenesl do roku 1402, tedy o 600 let zpátky,“ dodal. Slavnostní otevření proběhlo 30. března. Vstupné pro dospělé bylo 50, pro děti a mládež 30 korun.
Bývalé kino v ulici K Vidouli ve starých Stodůlkách se po rekonstrukci změnilo ve Spolkový dům. Ve středu 8. května se na Lužinách konal koncert na podporu dobudování Centrálního parku, na kterém vystoupili mimo jiné Ivan Mládek, Honza Vyčítal nebo Karel Zich.
V létě zasáhly Česko katastrofální povodně, Prahy 13 se ale dotkly jen nepřímo. „Pocítili jsme a ještě pocítíme druhotné následky, jako dopravní omezení, rizika zhoršené hygienické a epidemiologické situace nebo problémy se sítěmi či zásobováním,“ uvedl starosta Petr Bratský.
Základní škola v ulici Mládí, postavená v letech 1907 až 1908, se po 94 letech dočkala vlastní tělocvičny. V pátek 4. října ji slavnostně otevřeli zástupci radnice basketbalovým zápasem s žáky školy. A ve stanici metra Nové Butovice, která jako jediná dosud neměla bezbariérový přístup, byla koncem roku instalována speciální transportní plošina. Je ovšem otázkou, zda to bylo správné řešení. Rychlost jízdy „centimetr za minutu“ a časté poruchy mluví spíše o opaku.

Robert Šimek