Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NA PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN JSME BYLI PŘIPRAVENI.

Stejně jako ve všech mateřských školách, tak i v naší Mateřské škole Palouček probíhal v přípravném týdnu intenzivní úklid a příprava na 1. září, kdy se školka opět zaplní dětmi. Důraz se kladl zejména na čistotu. A to nejen ve třídách, ale i na zahradě. Tímto bychom rádi poděkovali za úklid, úpravu a dezinfekci všech herních prvků a pískovišť firmě Petra Selementa MM instalace, s.r.o., která všechny práce provedla zcela zdarma.

Helena Štajerová