Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na Velké Ohradě v ulici Červeňanského je patrný stavební ruch


Na Velké Ohradě v ulici Červeňanského je patrný stavební ruch. Budují se zde další parkovací místa pro obyvatele sídliště?

Řešení dopravy v klidu na Velké Ohradě je pro vedení radnice prioritou již dlouhou dobu. Před několika lety zde bylo plánováno zvýšení kapacity parkovacích stání vybudováním parkovacích zálivů. Výstavba byla několikrát ze strany MHMP odložena, později se od ní i ustoupilo. Od července letošního roku nakonec dochází k její realizaci.

Při západní straně komunikace Červeňanského budou vybudovány dva parkovací zálivy navazující na vozovku. Postupně vznikne 13 kolmých parkovacích stání včetně přístupových chodníků a opěrných zídek z palisád. Jedno stání bude vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby s omezenou schopností pohybu. Na protější straně vozovky bude vyhloubeno 7 parkovacích zálivů, které budou odděleny zelenými plochami. Řidiči zde získají dalších 30 míst k parkování, z toho dvě budou sloužit pro vozidla přepravující invalidní občany. Nový asfaltový chodník bude propojovat současnou autobusovou stanici Červeňanského ve směru Píškova se stávajícími chodníky v ulici Přecechtělova.

V místě dnešní panelové komunikace pro pěší bude zbudována stezka pro cyklisty a chodce. Ta bude navazovat na její severní část v ulici Červeňanského. Tam, kde se kříží se stezkou v ulici Petrbokova bude vybudován nový zpomalovací práh. V rámci stavby bude provedena údržba autobusových zastávek a chodníků. Současně bude zrekonstruována plocha, která je vyhrazena pro kontejnery tříděného odpadu. Samozřejmostí bude nová výsadba veřejné zeleně.

Celkem bude na Velké Ohradě realizováno 43 nových parkovacích stání při komunikaci Červeňanského. Stavbu realizuje Magistrát hl. m. Prahy, zhotovitelem je na základě výběrového řízení společnost HES stavební, s.r.o.

Elektromobilita se ve společnosti stala realitou, radnice má už dlouhou dobu k dispozici několik elektromobilů. Jak jsou oblíbené u zaměstnanců úřadu?

Před deseti lety jsme se stali prvním úřadem v republice, který začal používat ekologický elektromobil jako referentské vozidlo. Důvodem byl zejména fakt, že jsme nechtěli naším autoparkem přispívat ke znečišťování ovzduší ve velkoměstě oxidy dusíku a jinými zplodinami. Vzhledem k tomu, že se elektromobil mezi zaměstnanci stal pro svou spolehlivost, snadné ovládání a pohodlnou jízdu velmi oblíbeným, pořídili jsme v průběhu několika let další dvě elektrovozidla.

V současné době tedy vlastníme tři elektromobily, se kterými jsme nadmíru spokojeni. Všechny tři mají dohromady najeto téměř tisíc kilometrů a jsou neustále v „oběhu“. Pokud si zaměstnanci objednávají vůz ke svým pracovním jízdám, většinou vždy požadují elektromobil. Jejich největší výhodou jsou nízké provozní náklady. Za další plus považujeme to, že nabíjecí stanici lze zapojit do běžné zásuvky, takže se vůz nabíjí přes noc v garáži. Pracovníci úřadu je využívají ke služebním účelům nejen v lokalitě Prahy 13, ale i po celé metropoli. Výhodou je také to, že parkování těchto vozů není zpoplatněno. Jsem velmi rád, že jsme se před lety rozhodli k nákupu těchto elektrifikovaných vozů. Čas nám ukázal, že to byl krok správným směrem.

Ing. David Vodrážka starosta Prahy 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e–mail: vodrazkad@praha13.cz, internet: www.praha13.cz