Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt Město do kapsy

Projekt Město do kapsy – mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt od Ekocentra Koniklec. Žáci v něm zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně a získají znalosti o životním prostředí ve svém okolí. V minulém školním roce se v Praze 13 zapojily do projektu FZŠ prof. Otokara Chlupa se žáky přírodovědného semináře a Scio škola Prahy 13 s pátou třídou. Žáci FZŠ prof. Otokara Chlupa stihli většinu aktivit ve škole. Projekt zahájili dotazníkovým šetřením, ve kterém se ptali spoluobčanů:

  1. Kterou lokalitu v naší městské části vnímáme za problémovou z hlediska ovzduší, vody nebo zeleně?
  2. V čem konkrétně problém spočívá (znečištění ovzduší, zvýšený provoz atd.)?

Celkový počet dotázaných občanů byl čtyřicet tři. Z toho patnáct nepociťovalo žádný problém, nebo nechtělo odpovídat. Nejvíce řešený problém byl silný provoz, hodně aut, zápach (nejčastěji kolem ulice Jeremiášova) nebo málo zeleně (Sluneční náměstí). Žáci dále měřili prašnost ovzduší, hledali na stromech bioindikátory čistého vzduchu a změřili dopravní zatížení v ulici Jeremiášova. Celkový počet sledovaných dopravních prostředků (kamiony, autobusy, auta) byl šedesát pět, z toho více než 50 % bylo osobních aut pouze s jedním cestujícím.

Žáci Scio školy Prahy 13 se zapojili během karantény pomocí pracovních listů, ve kterých hledali odpovědi na otázky: Jaké jsou škodliviny v pražském ovzduší? Co je to polétavý prach? Co je a k čemu se používá bioindikátor? Jaký je rozdíl mezi velkým a malým koloběhem vody? Jak rychle rostliny vypařují vodu? A jak vsakují vodu povrchy v okolí?
Informace, žákovské odpovědi i fotografie z pokusů můžete nalézt na www.mestodokapsy.cz.

Dalia Peterová, koordinátorka projektu