Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Skvěle zvládnuté přijímací zkoušky

Již počtvrté se konaly v České republice jednotné přijímací zkoušky na střední školy, i když pouze jednokolové a vzhledem k epidemiologické situaci až v červnu. Žáci naší školy v nich dosáhli opět výborných výsledků z českého jazyka i z matematiky. Všechny výsledky našich uchazečů o studium na osmiletých a šestiletých gymnáziích a žáků 9. ročníku, kteří se hlásili na čtyřleté studijní obory zakončené maturitou, byly výrazně nad celostátním průměrem. To vyplývá z tabulky, kterou jsme koncem letních prázdnin obdrželi od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotnou přijímací zkoušku ( JPZ) konalo našich 35 žáků 5. ročníku, 9 žáků 7. ročníku a 65 žáků 9. ročníku.
Zatímco celková průměrná úspěšnost z českého jazyka byla u žáků 9. ročníku v ČR 55,0 %, žáci 9. ročníku naší školy vykázali úspěšnost 74,1 % (tj. o 19, 1% vyšší než byl celostátní průměr). Uchazeči o šestiletá gymnázia měli celostátní úspěšnost 48,3 %, kdežto naši sedmáci dosáhli na 55,4 % úspěšnosti, což je o 7,1 % lepší výsledek. Uchazeči o osmiletá gymnázia vytvořili celostátní průměr z českého jazyka 50,0 %, kdežto naši páťáci byli o 1,7 % lepší, když měli 51,7 % úspěšnosti.
I v matematice byly výsledky žáků ZŠ Kuncova nadprůměrné. Zatímco celorepublikový průměr žáků 9. ročníku byl pouhých 40,5 %, úspěšnost našich deváťáků byla v matematice o neuvěřitelných 22,3 % lepší, když dosáhla 62,8 %. Sedmáci měli celostátní průměr 42,0 % a naši uchazeči o studium na šestiletých gymnáziích 55,4 %, což je o 13,4 % lepší výsledek. O 6,1 % byl lepší výsledek našich páťáků, když dosáhli na 57,4 % úspěšnosti, kdežto republikový průměr byl 51,3 %.
Děkuji všem třídním učitelkám v bývalých čtyřech třídách 5. ročníku a vyučujícím matematiky a českého jazyka, kteří vyučovali žáky 7. a 9. tříd, za výbornou pedagogickou práci, žákům blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy