Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ulice Pavrovského

Najdete ji na Velké Ohradě, je rovnoběžná s ulicí Červeňanského. V jižní části vychází kolmo z ulice Janského, na svém severním konci pokračuje ulicí Bašteckého. Je pojmenována po významném českém lékaři, chirurgovi Josefu Pavrovském. Narodil se 5. června 1909 v ruské Talici. Byl žákem Arnolda Jiráska, jedné z nejvýznamnějších osobností lékařského stavu u nás. Stal se členem mnoha domácích i zahraničních odborných společností a je nositelem řady ocenění. Vedle obecné a břišní chirurgie se věnoval neurochirurgii a histologickým a patologickým otázkám. Detailně se věnoval meningeálním fibroblastomům. Vydal monografii o meningeálních nádorech, o poranění lebky a mozku a o náhlých příhodách břišních. Z funkce hlavního chirurga ministerstva zdravotnictví zavedl statistické sledování úmrtnosti na náhlé příhody břišní. Stanovil zásady organizace traumatologické péče, evidence a statistiky úrazů a významně se podílel na koncepci záchranné a resuscitační služby v Československu. V roce 1953 jmenoval v Československu desítku odborných anesteziologů. O rok později zřídil funkci „ústavního anesteziologa“. V letech 1959 až 1974 byl prof. MUDr. Josef Pavrovský přednostou 1. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na klinice podpořil rozvoj dalších oborů jako kardiovaskulární a hrudní chirurgii. Prof. MUDr. Josef Pavrovský, DrSc. zemřel 28. června 1974 v Praze.

Dan Novotný