Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z Facebooku Šťastná třináctka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je dovoleno jezdit naším Centrálním parkem elektrickým koloběžkám? Jezdí opravdu velmi rychle a když přijedou zezadu, nejsou slyšet... Díky Lucia Mihardja

Cyklisté a elektrokoloběžky někdy skutečně chodce ohrožují. Letos se návštěvnost Centrálního parku Prahy 13 masově zvýšila. Možná je to tím, že děti na jaře nenavštěvovaly školy, nešlo moc cestovat, takže lidé zůstávali doma a náš krásný park si v mnohem větším měřítku užívali a stále užívají ke krátkodobé rekreaci. Na stejném místě ve stejnou dobu se tady vyskytují cyklisté, koloběžkáři, vozíčkáři, pejskaři, rodiče s malými dětmi, běžci, inlajnisté, lidé na procházce, rybáři, ale i motorizovaní pracovníci údržby rybníků a zeleně. Není tedy jednoduché udržovat bezpečnost návštěvníků parku a stejně problematické je zajišťovat stálou čistotu a pořádek. Otázky bezpečnosti, čistoty, pořádku i dalších záležitostí se velmi často řeší nejen na odboru životního prostředí, ale i na Facebooku – Maminky Prahy 13. V poslední době to byla například bezpečnost chodců při rychlé jízdě na elektrokoloběžce nebo kole v Centrálním parku. K jízdě parkem jsou využívány zejména široké páteřní cesty. Oficiálně zde nevede žádná cyklostezka a jízda na koloběžkách, inlajnech i na kolech je zde při zacho - vání ohleduplnosti k chodcům tolerována. Dokonce se zde pořádají organizované cyklozávody, jako je například Butovický rohlík. Ovšem někdy se zdá, že cyklistům nebo elektrokoloběžkářům nikdo neřekl, že mají jezdit parkem s největší obezřetností a ohleduplností k ostatním návštěvníkům. Jak jsme zjistili z tisku, jde o problém v celé republice i v zahraničí. Tedy nejen v našem parku nebo na chodnících Prahy 13.
Elektrokoloběžka může dosahovat rychlosti až 25 km/h. Podle zákona může cyklista nebo koloběžkář užít chodník jen pokud kolo nebo koloběžku vede a neohrožuje ostatní chodce. Strážníci městské policie koloběžkáře jedoucí po chodníku zastavují a pokutují. Páteřní komunikace v parku není považována za chodník, zároveň však není považována za místní komunikaci ani za cyklostezku nebo cyklotrasu. Jde o zpevněnou komunikaci vedoucí parkem se zákazem vjezdu motorových vozidel mimo vozidel údržby. Právě díky údržbě rybníků a zeleně je tato komunikace širší a pokrytá živičným povrchem. To však svádí návštěvníky k rychlé a nebezpečné jízdě na elektroko- Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce loběžce nebo na kole. Cesty parkem používají jako zkratku při průjezdu Prahou 13. Ze zkušeností ze zahraničí je patrné, že díky elektrokoloběžkám došlo k nárůstu počtu zranění chodců. Uživatelé často nejsou informováni o pravidlech, která při jízdě na elektrokoloběžce platí. Ta jsou stejná jako pro cyklisty. Elektrokoloběžky mohou pomoci se zrychlením dopravy ve městech i menším zatížením životního prostředí. Bez dodržování bezpečnostních a uživatelských zásad však budeme čelit jiným problémům. Dříve byla kola vybavena zvonkem. To již není dávno povinné, takže cyklista ani nemá možnost upozornit chodce na svoji přítomnost. Stejné je to s elektrokoloběžkou. Někdy by stačil jen pouhý krok do strany a mohlo by dojít k velkému neštěstí při střetu například s malým dítětem nebo se psem na vodítku. Jízda na elektrokoloběžce je takřka neslyšná a jezdec se řítí parkem opravdu velikou rychlostí. Jede rychleji než motorové vozidlo obsluhy a přitom jej lze snadno přehlédnout. Také zde neplatí povinnost výbavy zvonkem. Je tedy potřeba zvýšit osvětu a nabádat zejména mladé cyklisty a elektrokoloběžkáře k co největší ohleduplnosti k chodcům.
Je třeba však požádat i chodce, kteří se pohybují na páteřní asfaltce, k mnohem větší obezřetnosti. Stejné je to i na cestě, která je opticky rozdělena. Asfaltová část je určena spíše k ohleduplné jízdě na inlajnech, kolech nebo koloběžkách a část s dlažbou pěším návštěvníkům.
Je povinností všech jezdců na bicyklu i na koloběžce do 18 let věku použít za jízdy ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu. Koloběžka stejně jako kolo podléhá povinné výbavě. Mezi povinnou výbavu patří zejména účinná brzda a osvětlení. Zvonek patří do výbavy pouze doporučené.

Dana Céová, OŽP