Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den pěstounství v Praze 13

Ve čtvrtek 21. října se bude v budově Úřadu městské části Praha 13, Sluneční nám. 13, konat osvětová akce Den pěstounství v Praze 13. Je určena těm, kteří se chtějí dozvědět vše o pěstounské péči, případně mají zájem stát se pěstouny.
Sociální pracovníci poskytnou zájemcům v době od 10.00 do 18.00 hodin veškeré potřebné informace a to ve 2. patře v zasedací místnosti č. 322.
Městská část Praha 13 se tak připojí k celopražské osvětové akci se stejnojmenným názvem, která bude probíhat od 20. do 24. října. Mottem letošního ročníku je: Děti patří do rodiny. Den pěstounství v Praze 13 se koná jako poděkování stávajícím pěstounům, ale i kvůli oslovení veřejnosti a náboru pěstounů nových.

Blanka Vildová, OSP