Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kostelní věž ve Stodůlkách se ukryla za lešením

Věž kostela sv. Jakuba Staršího v historické zástavbě Stodůlek už dávno není jedinou dominantou Prahy 13. Okolní obytné domy i stavby velkých firem ji výrazně převyšují. Přesto, když člověk projíždí okolo našeho sídliště, vidí její špičku tu a tam prosvítat mezi paneláky. Když je dobré povětří, zaslechne i ve větší dálce zvuk zvonu ohlašující poledne, a když prochází Centrálním parkem, štíhlý profil svatojakubské věže doslova určuje směr jeho krokům.
Stodůlecký kostel byl postaven na místě svého staršího předchůdce v roce 1903 a v 90. letech dostal novou střešní krytinu – asfaltový šindel. Ten bohužel po třiceti letech – mnohem dříve, než býváme u církevních staveb zvyklí – dosloužil. Přistoupili jsme proto k jeho postupné výměně. Protože střecha věže je na pokrývačskou práci nejnáročnější, začínáme právě od ní, v dalších dvou letech se bude pokračovat střechou nad vlastním kostelem. Novou krytinou je beternit -cembrit, který je lehčí, má delší životnost a na sousední budově fary se již osvědčil. Postavené lešení je zároveň příležitostí vyspravit fasádu, která na návrh zástupců památkové péče dostane lehce okrovější odstín. Byly také sneseny korouhvičky z nároží i velký kříž, které budou znovu pozlaceny. Zatím není známo, že by se ve věži kostela skrývalo poselství předchozích generací, jak tomu někdy bývá, ale kdyby bylo objeveno, budeme o tom samozřejmě informovat.
Opravu střechy a fasády platí katolická farnost ze sbírek mezi věřícími. Na pomoc nám přispěl grant z Ministerstva kultury ČR, který však pokrývá jen asi čtvrtinu nákladů. Budu se proto ještě do konce roku obracet na městkou část s prosbou o příspěvek, tuto rekonstrukci mohou finančně podpořit také jednotliví dárci.
Provoz kostela zůstává nezměněn. Konají se pravidelné bohoslužby, svatostánek je přes den otevřen k nahlédnutí a spočinutí a na adventní a vánoční období jsou již naplánovány vzdělávací a kulturní programy pro školy a též koncerty pro veřejnost včetně oblíbené „Rybovky“.

Radek Tichý, katolický farář Prahy 13