Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Která opatření považujete za nejpodstatnější?

V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety právě vy a označit dva problémy, které vy osobně považujete za nejpalčivější a měly by se řešit přednostně.
Na anketním lístku jsou seřazená témata k řešení, která považují účastníci Veřejného fóra pořádaného 8. září 2021 za nejpodstatnější. Máte k dispozici dva body. Zakřížkujte prosím opatření, která považujete za nejaktuálnější. Můžete oba křížky přidělit pouze jednomu opatření nebo po jednom dvěma různým návrhům. Hlasování je možné vždy jen jedenkrát z jedné e-mailové adresy.
Vyplněný anketní lístek ze STOPu vhoďte do 31. 10. 2021 do schránky na podněty v informacích na radnici nebo ho odešlete na adresu: Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 (obálku označte nápisem Fórum 2021), případně zašlete naskenovaný nebo vyfocený anketní lístek na e-mailovou adresu: forum2021@praha13.cz.
O výsledcích ankety vás budeme informovat v dalších vydáních zpravodaje STOP.

Která opatření považujete za nejpodstatnější vy?

Označte křížkem dvě opatření (příp. jedno dvěma křížky)

  • Vybudování světelné signalizace (semaforů) na křížení ulic Jeremiášova – Pod Hranicí
  • Rekonstrukce skateparku
  • Rozšíření nabídky pro seniory
  • Větší kapacita kroužků v základních školách – rozšíření nabídky kroužků
  • Výstavba nájemních bytů
  • Dokončení výstavby Střediska sociálních služeb Prahy 13 – optimalizace služeb
  • Kvalitní péče o Centrální park
  • Zvyšování bezpečnosti v MČ Praha 13
  • Reprezentační ples MČ Praha 13
  • Prodloužení linky BUS v nočních hodinách na trase Stodůlky – Západní Město