Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Osmé Veřejné fórum občanů Prahy 13

Ve středu 8. září proběhlo v rámci plnění aktivit místní Agendy 21 již osmé Veřejné fórum občanů Prahy 13. I přes nastavená opatření spojená s nemocí Covid-19 nás velmi potěšila účast občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na dění v naší městské části. Velmi nás překvapil zájem dětských Školních parlamentů a moc děkujeme ZŠ Klausova a FZŠ Bronzová za to, že se aktivně zapojily.
Smyslem a cílem Veřejného fóra je vytyčení témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější a městská část by se jimi měla zabývat. Akci zahájila radní Aneta Ečeková Maršálová jako odpovědný politik pro místní Agendu 21 společně s předsedou výboru pro místní Agendu 21 Vítem Bobysudem. Akcí provázela facilitátorka Veřejného fóra Dana Diváková, se kterou pravidelně spolupracujeme. Úvodem seznámil předseda výboru Vít Bobysud přítomné s plněním a výsledky Deseti priorit, které byly určeny na předchozím Veřejném fóru.
V další části programu byla přítomná veřejnost seznámena s mechanizmem sběru témat u vytyčených tematických oblastí: Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).
Účastníci si mohli z těchto tematických celků vybrat jednu nebo více oblastí a u příslušného stolu k ní přednést jakékoli své podněty. Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně s garanty stolů vybrali dvě nejdůležitější témata pro daný tematický celek. Garanty stolů byli zástupci odborů, kteří mají danou oblast v kompetenci, odbornými garanty byli též gesční radní.
Tato dvě TOP témata byla zapsána na samostatný arch papíru a připravena k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba body jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník priorit, které účastníci považují za nejdůležitější.

Ze závěrečného hodnocení vzešlo podle počtu získaných bodů následující pořadí:

  1. Vybudování světelné signalizace (semaforů) na křížení ulic Jeremiášova – Pod Hranicí
  2. Rekonstrukce skateparku
  3. Rozšíření nabídky pro seniory
  4. Větší kapacita kroužků v základních školách – rozšíření nabídky kroužků
  5. Výstavba nájemních bytů
  6. Dokončení výstavby Střediska sociálních služeb Prahy 13 – optimalizace služeb
  7. Kvalitní péče o Centrální park
  8. Zvyšování bezpečnosti v MČ Praha 13
  9. Reprezentační ples MČ Praha 13
  10. Prodloužení linky BUS v nočních hodinách na trase Stodůlky – Západní Město

Podle metodiky místní Agendy 21 nyní předkládáme k vyjádření širšímu počtu občanů výše uvedených deset priorit, které byly účastníky fóra vybrány. Pro ověření vybraných priorit slouží anketa v časopise STOP a anketa na webu a FB městské části, která bude k dispozici od 13. 9. do 31. 10. 2021. Odkaz na on-line hlasování naleznete na webu MČ Prahy 13 nebo na FB Šťastná třináctka. K hlasování můžete využít i hlasovací lístek.

Za MA 21 Hana Zelenková