Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Říjnová křížovka

Tenis je atraktivní sport pro celoživotní rekreační aktivitu a Tenisová škola Tallent pořádá tenisové kroužky pro všechny holky a kluky ...TAJENKA. V malých, bezpečných skupinkách do max. 5 osob se skupinovému tréninku dětí věnují déle než 20 let. Učí i malé lenochy, PC týpky a mobilové závisláky... Kurzy jsou rozděleny na dvě pololetí – I. pololetí zahajují od 4. října. Včasné přihlášení vám zajistí 30% slevu a půjčení rakety zdarma. Navíc nabízí „covidovou garanci“, kdy odtrénují všechny tréninky, které uhradíte. Tréninky probíhají v ZŠ Klausova a ZŠ Janského. Bližší informace a přihlášky na www.tallent.cz, tel. 777 260 262, 603 527 172.


Zářijová tajenka:

Pražský Semmering

Výherci:

Filip Urban, Velká Ohrada; Petra Hermanová, Praha 5; Jaroslav Malý, Praha 8

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. října na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová