Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školní parlament na Veřejném fóru občanů Prahy 13

Ve středu 8. září se náš nově zvolený Školní parlament zúčastnil Veřejného fóra občanů Prahy 13. Dvacítka parlamentářů se hodně těšila a brala akci nesmírně vážně. Děti měly připravené poznámkové bloky, dotazy, ale i fotoaparáty. Uvítání v obřadní síni radnice bylo velmi milé a srdečné.
Hned při příchodu do sálu dostali všichni dvě modré nálepky – dva hlasy. U stolu číslo osm, což byl Stůl mladých, na nás čekal velký papír na naše nápady. Napsali jsme vždy jen ten, na kterém se shodla většina dětí. Poté jsme měli za úkol vybrat pouze nápady dva. Nejvíce zaujaté byly děti při všeobecné volbě ostatních projektů. Děti velice pečlivě zvažovaly, který jiný nápad podpoří. Po všeobecném hlasování proběhlo vyhlášení úspěšnosti předložených nápadů.
Oba dva naše návrhy prošly do užšího výběru. Radostí jsme málem zbořili radnici. Dospěláci nás podpořili stejně, jako naše hlasy podpořily jiné projekty.
Pak následovala tombola, děti dostaly dárečky od městské části a hurá zpátky do školy. Po cestě nezavřely pusy a neustále mluvily o tom, co všechno zažily.
Touto cestou děkujeme všem, kteří připravili akci, která přinesla členům našeho parlamentu nebývalé zážitky.

Za parlament ZŠ Klausova Petra Jarošová