Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máte zájem o vítání občánků?

Úřad MČ Praha 13 pořádá vítání občánků – dětí s trvalým pobytem na území městské části. Pokud máte zájem o pozvání na tuto malou slavnost, ozvěte se nám. Kvůli dosud platným zákonům o evidenci obyvatel a o ochraně osobních údajů nemůžeme totiž pro tyto účely využívat evidenci obyvatel.

Obrátit se můžete na pracovnici odboru Nikol Porazilovou, a to buď osobně v kanceláři č. 433 ve 3. patře radnice, e-mailem s elektronickým podpisem na adresu porazilovan@praha13.cz nebo prostřednictvím datové schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur). Formulář naleznete na www.praha13.cz/Vitani-obcanku-1.html. Vítání občánků probíhá v obřadní síni radnice. O termínu a konkrétním čase konání jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na adresu trvalého pobytu či doručovací adresu přibližně tři týdny předem. Případné dotazy na tel. 235 011 317.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního