Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslava Dne stromů

Přijměte pozvání na tradiční Den stromů v Centrálním parku u Stodůleckého rybníka. Ve středu 12. října zahájíme tuto oslavu, společnou výsadbou dubu letního. Akce je určena zejména předškolním dětem a malým školákům z prvního stupně ZŠ. Děti se zábavnou formou seznámí s různými druhy stromů, které mohou nalézt v okolí svého bydliště, nebo třeba zjistí, co potřebuje lesník ke své práci. Návštěvníci se mohou také těšit na stanoviště záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Pro děti bude vyhlášena soutěž korunovaná drobnou odměnou.

Akci pořádá Městská část Praha 13 v rámci místní Agendy 21 a odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, DDM Stodůlky a Městskou knihovnou v Praze Stodůlkách. Záštitu převzala místostarostka Marcela Plesníková.

Eva Beránková