Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PROGRAM KLUBU MLEJN - říjen 2022

KD Mlejn, z.ú., Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 • Recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00 (mimo školních prázdnin) • Pokladna: vždy hodinu před představením • E-mail: info.mlejn@gmail.com • Web: www.mlejn.cz • Grant poskytla městská část Praha 13

KONCERTY

13. 10. čt 19.30 Asonance – náhradní termín 27. 11. 2022

Jenda z nejstarších a nejzásadnějších skupin působící na české folkové scéně patří k uznávaným interpretům irských a skotských balad, tanců a instrumentálních skladeb.

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE

30. 9. pá 19.30 Divadlo D13 – Marc Camoletti: Na správné adrese

Nejúspěšnější hra známého autora komedií Marca Camolettiho, ve které od samého začátku dochází k zásadním nedorozuměním.

14.10. pá 19.30 Divadlo D13 – Marc Camoletti: Na správné adrese


21.10. pá 19.30 Manus Art Collective: Míření – premiéra

Míření je choreografi í současného tance inspirovanou kaligramem G. Apollinaira, jeho geometrickou poezií i poetickou geometrií.

22.10. so 19.30 Manus Art Collective: Míření


DĚTI

16. 10. ne 15.00 Cirkusový workshop pro děti a rodiče

Přijďte si vyzkoušet závěsnou akrobacii na šále, žonglování s nejrůznějšími žonglovátky nebo balanc na kouli, válci či rola-bolu.

RŮZNÉ

15. 10. so 9.00 – 20.00 Orient Connection

V rámci festivalu orientálního tance se můžete těšit na taneční soutěž, semináře a přednášky. Festivalový den zakončí v 19 hodin večerní Galashow.

TIP NA LISTOPAD

5. 11. so 15.00 35. výročí Lučinky

Přijďte se podívat na vystoupení, výstavu fotografi í nebo s námi večer posedět při muzice. Krom všech tanečních skupin od nejmenší Přípravky až po dospělé Mlynáře se představí také Muzička, a jako host ji opět doplní Dudácká muzika Praštěnka.

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na www.mlejn.cz nebo na www.facebook.com/kdmlejn. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím portálu GoOut na našich webových stránkách nebo na www.goout.net.