Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První školní den na třináctce

Letošní první září znamenalo obrovský krok pro osm set dvacet tři prvňáčků, kteří ten den zahájili povinnou školní docházku na základních školách v Praze 13. Neméně důležité datum to bylo pro šest set padesát jedna dětí, které tímto opustily výhradně mateřskou náruč a vyrazily vstříc zcela novým zážitkům do předškolních zařízení. Všechny tyto malé hrdiny na důležité cestě vyprovodily, kromě těžko skrývaných slziček dojetí jejich rodičů, také dvě akce, které pro ně v Centrálním parku uspořádala Městská část Praha 13. První z nich – Hurá do školy - byla určená výhradně prvňákům. Po vůbec první vyučovací hodině v životě je na pódiu nejprve přivítal „všeředitel“, který potom předal slovo starostovi Davidu Vodrážkovi. Ten dětem popřál mnoho úspěchů, nových kamarádů a hodných učitelů. Pak už odstartoval maraton soutěží a zábavy, který skvěle dokreslila zpěvačka Šárka Vaňková.

Kromě toho byly pro děti připravené kolotoče, houpačky i skákací hrady. Když zaparkovalo poslední pouťové autíčko , okolí Nepomuckého rybníka se začalo hemžit zvláštními bytostmi z pohádkové lesní říše. K vidění tu byly víly, ve vodě si smáčel šosy vodník a ve stínu si hověli broučci spolu z huňatým mecháčkem. Ti a mnozí další zde netrpělivě čekali, aby dětem ukládali úkoly, jejichž splnění je přivedlo za pokladem. To už začínala další akce s názvem Pohádkový les, kterou tradičně spolupořádá naše městská část s agenturou Velká dobrodružství. Mezi dětskými obyvateli se těší velké oblibě, což dokazuje letošní rekordní účast. U vstupu do pohádkové říše přivítali malé i velké hledače pokladu starosta David Vodrážka a místostarostka Marcela Plesníková, aby jim popřáli nejen mnoho zdaru při plnění roztodivných úkolů, ale zejména úspěšný školní rok.

Andrea Říčková