Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Říjnová křížovka

Jako další alternativu k volnočasovým aktivitám obyvatel na území naší městské části se stala nově otevřená historická cesta. Vede od usedlosti Chaby ke kostelu svatého Jana a Pavla v Krtni, ...TAJENKA. Již nyní nabízí relaxační místo a přispívá ke výšení biodiverzity na území naší městské části. Mimo stromy jsou zde k vidění keře a vytrvalé byliny Přibyly cvičící prvky, odpočívadla s lavičkami a informační cedule. Ve spodní vlhčí části v prostu vrb je vybudována retenční tůně a po jejím obvodu povalový chodník. Jděte se podívat, jak je tam krásně.

Petr Šimek

Zářijová tajenka:

ZÁZEMÍ PRO KONĚ PŘEVALSKÉHO

Výherci:

Ivana Koťátková, Praha 5; Jana Kosíková, Praha 5; Renata Rovňaníková, Stodůlky

Tajenku křížovky zašlete do 20. října na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová