Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

S rdečně blahopřejeme

Manželé Vladimíra a Jiří Davidovi ze Stodůlek se vzali 2. září 1972 v Lidicích. Svůj slavnostní den a padesát let společného života si přišli připomenout 2. září 2022 za účasti rodinných příslušníků do obřadní síně Úřadu městské části Praha 13.

Za Městskou část Praha 13 jim popřál starosta David Vodrážka. Přání všeho nejlepšího do dalších společných let připojuje i občanskosprávní odbor.

Šárka Mašková