Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdy skončí všechny výkopové práce a výměna osvětlení?

Pane starosto, bydlíme na Velké Ohradě a zajímá mě, kdy skončí všechny výkopové práce a výměna osvětlení, zdá se to nekonečné... 

Na Velké Ohradě probíhají rozsáhlé výkopové práce již od jara a plně rozumím Vašemu pocitu, že je to nekonečné. Práce, které zahrnují výměnu stovek lamp, s tím spojené kabeláže, a nakonec pokládka nových chodníků, jsou velmi náročné na čas, prostor i trpělivost. Kolegové z našeho odboru dopravy i životního prostředí pravidelně kontrolují, jak vše pokračuje a řeší podněty místních obyvatel, například nedostatečně označený výkop, nebo péče o stromy a další zeleň tak, aby nedocházelo k žádným újmám na zdraví či majetku. Celý projekt realizuje hlavní město Praha prostřednictvím správce sítě veřejného osvětlení THMP (Technologie Hlavního města Prahy). Na sídlišti se postupně vyměňují nejen lampy veřejného osvětlení, ale také silové kabely a připravena bude také optická infrastruktura pro budoucí SMART technologie. V rámci výměny osvětlení se z některých lamp stanou tzv. EV ready lampy. Tento typ lampy je nový prvek, který byl připraven v rámci spolupráce PREdistribuce (vlastník a správce elektrické distribuční sítě na území Hlavního města Prahy a Roztok) a THMP. Jedná se o lampu veřejného osvětlení se speciální paticí, která umožní do lampy veřejného osvětlení integrovat plnohodnotné odběrné místo tak, aby bylo možné lampu v budoucnu osadit dobíjecí stanicí pro nabíjení elektrických vozidel. Podle posledních informací vše pokračuje podle plánu a do konce letošního roku by mělo být hotovo. Velká Ohrada tak bude mít kompletně novou síť veřejného osvětlení, nové rozvody a také nové chodníky. Zcela chápu, že pro obyvatele tato plošná výměna osvětlení, spojená s výkopovými pracemi, přináší komplikace. Věřím však, že výměna původního veřejného osvětlení přinese svá pozitiva včetně nové instalace infrastrukturní sítě, která bude plně funkční dalších čtyřicet až šedesát let. Síť bude připravena na nové technologie, umožní nejen instalaci nabíjecích stanic pro elektromobily, ale především bude dostatečně připravena na jakékoliv další technologie. Děkuji touto cestou všem místním obyvatelům za trpělivost.

Nové osvětlení se ale netýká jen Velké Ohrady, v ulicích naší městské části probíhá úprava přechodů pro chodce spojená s instalací dodatečného osvětlení. S přicházejícím podzimem je nutné přechody dostatečně osvětlit a zajistit tak maximální bezpečnost nejen pro chodce. Na přisvícení se pracuje postupně, nově osvětlený přechod je například v ulici Mukařovského a Pod Hranicí, další budou následovat.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13