Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkovací dům v Petržílkově ulici

V Petržílkově ulici byla dokončena stavba parkovacího domu P+R Nové Butovice. Tento parkovací dům přinesl nové parkovací kapacity pro Nové Butovice a zájemci o parkovací stání mohou kontaktovat Technickou správu komunikací (TSK) a podat žádost o parkovací místo. TSK jako provozovatel všechny zájemce obešle s konkrétními informacemi. V případě zájmu kontaktujte provozovatele e-mailem: zadost_parkovani@tsk-praha.cz nebo telefonicky na lince 226 288 388. 

-red-