Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podzimní floristika

Městská část Praha 13 ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba Staršího připravila pro omezený počet seniorů možnost vlastnoruční výroby podzimní výzdoby do bytu nebo na balkon. 

Tvořit můžete přijít ve čtvrtek 26. října od 11.00 do Komunitního centra sv. Prokopa, V Hůrkách 8, Praha 5. Potřeby pro vaše kreativní tvoření budou připraveny na místě. 

Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 235 011 451 nebo 235 011 625. 

Iva Dvořáčková