Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt na podporu začlenění dětí z Ukrajiny

Městská část Praha 13 se stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci programu Hlavního města Praha, podpora ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023 financovaného Dětským fondem OSN – UNICEF. 

ÚMČ Praha 13 ve spolupráci se základními školami - FZŠ Trávníčkova, ZŠ Janského a Domem dětí a mládeže Stodůlky bude realizovat aktivity na podporu sociálního začleňování ukrajinských uprchlíků. 

Jde především o adaptační kurzy s buddy programem pro nulté až páté ročníky, příměstské tábory, školy v přírodě s buddy programem, přípravné kurzy na SŠ a mimoškolní klub rodičů a dětí. 

Cílem je pomoci především věkové skupině 6 – 15 let s další adaptací v českém prostředí a s přípravou na možné další studium na českých středních školách a také rodičům formou komunitního setkávání. 

Veškeré aktivity a kurzy probíhají v období červenec až listopad 2023. 

-red-