Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Říjnová křížovka

V tomto vydání se podíváme do Týnského chrámu na Staroměstském náměstí, kde najdeme ...TAJENKA v Praze. Jejich historie sahá až do roku 1673. Jejich stavitelem byl Hans Heinrich Mundt, rodák z Kolína nad Rýnem, který ale už od mládí působil v Čechách. Postavil například jedny z největších varhan pro kostel kláštera v Plasích, pro klášterní kostel v Oseku, u sv. Tomáše v Praze a jiné. Svoji dílnu měl v domě „U zlaté štiky“ v Dlouhé třídě nedaleko Týnského chrámu.

Petr Šimek

Zářijová tajenka: 

PŘIDÁVALI DO MALTY VEJCE

Výherci: 

Ludmila Luňáková, Velká Ohrada; Alžběta Skrušná, Praha 13; Tomáš Houska, Lužiny

Tajenku křížovky zašlete do 20. října na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová