Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZŠ Kuncova oslavila čtyřicátiny

Základní škola Kuncova, která dne 1. září završila 40 let své existence, oslavila své výročí přes dvě hodiny trvajícím koncertem stávajících i bývalých žáků na pódiu v Centrálním parku Prahy 13 v pondělí 4. září od 18 hodin. Ředitel školy, který byl moderátorem večera, přivítal na pódiu jako prvního hosta pana starostu Davida Vodrážku, který je jedním z více než tří tisíc absolventů školy. Pan starosta zavzpomínal na svá školní léta a své učitele a též na to, jak přísně v době jeho dětství vedli rodiče své děti a neumetali jim cestičku a neopečovávali je tak, jak jsme tomu dnes svědky. Přítomné rodiče, děti a hosty pozdravila z pódia i paní místostarostka pro oblast školství Marcela Plesníková, která poděkovala řediteli školy za její vedení, popřála škole i nadále hodně úspěchů v nejrůznějších soutěžích, ale hlavně hodně spokojených žáků a jejich rodičů. Ředitel školy poté pozval na podium žákyni Kateřinu Minárikovou, která je autorkou plakátu ke 40. výročí školy, aby jí předal dárkovou tašku s výtvarnými potřebami od firmy Papíromat, a dále žákyni Nikolu Dočekalovou, která upekla a přinesla ukázat několikapatrový dort se znakem školy. Před několika stovkami diváků a posluchačů poté vystoupilo 150 stávajících žáků školy s tanečními, pěveckými a hudebními čísly. Návštěvníci koncertu zhlédli velmi pěkná individuální, skupinová, ale i třídní vystoupení. Mimořádný ohlas měla dnes již bývalá žákyně školy Barbora Čaloudová, která je mistryní světa v pole dance a čerstvý absolvent školy David Vertebnyi, který předvedl na pusu beatbox. Ke konci koncertu vystoupili bývalí žáci školy, a to Vojta Wosák Janák, který je frontmanem kapely Wosa a učitelem populárního zpěvu, a profesionální zpěvačka Erika Fečová a její bratr, skvělý kytarista, Josef Fečo. Na závěr si všichni společně zazpívali píseň Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce Život je jen náhoda s ředitelem školy, který hrál na kytaru za houslového doprovodu paní učitelky Franicové. I když se oslava čtyřicátin ZŠ Kuncova vydařila, život se nezastavil. Škola vkročila do 41. roku své existence a činnosti se spoustou plánů, úkolů a vizí. Patří mezi ně čerstvě spuštěná a povinná digitalizace výuky ve všech předmětech, kdy bude škola využívat nejen 54 interaktivních tabulí ve všech učebnách, ale i tři počítačové učebny s 90 notebooky a nově i 120 zakoupených tabletů, které pomocí sítě wifi budou žáci při výuce používat. V plánu je zakoupení dvou robotů z Jižní Korey pro výuku informatiky, programování a pracovních činností a v budoucnu i vytvoření učebny s virtuální realitou. Díky grantu MK ČR se již letos na podzim žáci školy seznámí na webinářích s využíváním AI (umělé inteligence) a bezplatně budou proškoleni i všichni učitelé a učitelky školy. Nejtěžším úkolem ředitele a vedení školy bude vyrovnat se v nejbližších letech s odchodem řady výborných učitelek i vychovatelek do důchodu nebo na mateřskou dovolenou a získat za ně nové kvalifikované, kvalitní a motivované pedagogy. Držme Kuncovce palce, ať se jí to povede a udrží si svůj kredit výborné školy i v budoucnu. Chtěl bych při příležitosti 40. výročí školy vyjádřit uznání a poděkování všem, kteří kdy v ZŠ Kuncova pracovali, a všem současným zaměstnancům školy za spoustu skvěle, výborně a obětavě odváděné práce a všem stávajícím i bývalým rodičům a žákům za velmi dobrou spolupráci, silnou podporu a patriotismus. 

ZŠ Kuncova