Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stoličkova ulice

Stoličkova ulice

Jménu dosud známému snad jen z ostrovů Země Františka Josefa, kde leží Stoliczka Island, nebo z ještě vzdálenějšího názvosloví himalájské fauny (např. motýl Colias stoliczkiana aj.), se také dostává důstojného připomenutí ve Stoličkově rodné zemi. Nově pojmenovaná ulice na Velké Ohradě vychází jižním směrem z ulice Karla Kryla mezi Eberlovou a Nad Dalejským údolím. Název schválila Rada hl. m. Prahy 16. prosince 2008. Domovem cestovatele a geologa světového významu Ferdinanda Stoličky byla moravská myslivna Zámeček, kde se narodil 7. ledna 1838. Jeho předkové tam byli v několika generacích lesními hospodáři na arcibiskupském panství Kroměříž. Po úspěšných studiích na přírodovědecké fakultě vídeňské univerzity pracoval v terénu na geologickém průzkumu Alp, jihozápadu Uher a Dalmácie. Roku 1863 odcestoval do Indie. Jako paleontolog se osvědčil ve službě u tamní Geological Survey of India, hlavně v expedicích do nejvyšších pohoří světa - Himaláje a Karákóram. Daleko od vyšlapaných cest spoléhal na svou sílu a odvahu. Zmapoval rozsáhlé území velehor, upřesnil jejich složení a geologický původ. Řadu svých objevů a vědeckých novinek z povodí horního toku řeky Indu přinesl i v oboru ornitologie a ichtyologie. Zdraví neúnavného badatele, přetěžované extrémní námahou a kolísáním kyslíku při zdolávání nadmořských výšek kolem 4000 m, nevydrželo dlouho. Šestatřicetiletý Phil. Dr. Ferdinand Stolička zemřel 19. června 1874 v Murghi. Pohřben je v osadě Léh (3800 m.n.m.) blízko západních hranic Tibetu, kde mu indická vláda postavila žulový památník.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka